Covid-19: Sanitaire maatregelen en flexibele annuleringen

Net als vorig jaar nemen we de maatregelen die worden aanbevolen door gezondheidsautoriteiten en boekingsplatforms om covid-19 te bestrijden (sociale afstand, verstrekking van maskers en hydroalcoholische gel, versterkte reiniging van onze accommodaties met een geschikt ontsmettingsmiddel, wassen van de was op het hoogst mogelijke temperatuur en volledig drogen voor opslag, enz.).

Net als vorig jaar handhaven we een flexibel annuleringsbeleid, gekoppeld aan de voortgang van de pandemie.